DoctorHome

Tag Archives: mưa gió

Mưa gió, nhớ có dầu tràm – DTNews

(Dân trí) – “Ở đâu có gió, ở đó có dầu” là phương châm dân dã có từ lâu. Các loại dầu gió đã được sử dụng rất rộng rãi trong cộng đồng người Việt chúng ta để phòng ngừa, chữa trị cảm mạo, “gió máy” cho mọi người …