DoctorHome

Tag Archives: mua sắm công

Bệnh viện công được tự tổ chức đấu thầu thuốc – DTNews

(Dân trí) – Từ năm 2017, Sở Y tế chỉ tổ chức đấu thầu thuốc theo danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương. Các cơ sở y tế công lập thành phố tự tổ chức đấu thầu mua sắm đối với danh mục thuốc theo quy định.