DoctorHome

Tag Archives: nát tay vì pháo nổ

Một học sinh mất ngón tay vì tạo pháo bằng thuốc diêm – DTNews

(Dân trí) – Chỉ vì cạo đầu vỏ que diêm, cho vào van xe đạp rồi dùng đinh đóng mạnh nhằm tạo ra tiếng nổ như pháo mà một trẻ 12 tuổi bị dập nát hoàn toàn 3 ngón tay, buộc phải tháo bỏ mất 1 ngón tay.