DoctorHome

Tag Archives: ngâm tẩm hóa chất

Kinh hãi thực phẩm ngâm tẩm hóa chất – DTNews

Nhiều cơ sở chế biến thực phẩm ở Nghệ An công khai sử dụng hóa chất độc hại để chế biến giấm gạo, quẩy, măng tươi… trước sự bất lực của cơ quan quản lý.