DoctorHome

Tag Archives: ngành dược

Cây xanh – thế mạnh của ngành dược – SKDSNews

SKĐS – Tân dược của chúng ta phần nào được sản xuất từ nguyên liệu trong nước, còn lại đa phần phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài trong khi nhu cầu sử dụng cho điều trị và nghiên cứu khoa học ngày càng gia tăng