DoctorHome

Tag Archives: Ngành Y có gì hot đâu em ơi

Thư gửi các bậc sinh thành ngành Y – BSNT

Bài thơ này có một góc nhìn rất khác về định nghĩa “các bậc sinh thành ngành y”, nó không dùng để chỉ những ông Tổ ngành Y, mà là những người thật sự có công sinh thành làm nên sự thành công của ngành Y.


THƯ GỬI CÁC BẬC SINH THÀNH NGÀNH Y