DoctorHome

Tag Archives: ngày càng tăng

Mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng tăng và nghiêm trọng – DTNews

(Dân trí) – Đó là thông tin được chia sẻ tại hội thảo định hướng công tác truyền thông dân số trong tình hình mới cho phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí do Vụ Truyền thông – Giáo dục (Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình) tổ chức tại Đà Nẵng, sáng 23/8.