DoctorHome

Tag Archives: Ngày Nhà vệ sinh Thế giới

Nguy cơ lây lan dịch bệnh từ 16 triệu người phóng uế bừa bãi – DTNews

(Dantri) – Trên cả nước hiện còn 45% hộ gia đình ở nông thôn chưa có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, khoảng 16 triệu người đang phóng uế bừa bãi ra môi trường. Đây là nguyên nhân lây lan bệnh truyền nhiễm đặc biệt là tiêu chảy, giun sán, gia tăng chi phí y tế cho cộng đồng.