DoctorHome

Tag Archives: thượng thận

Giãn tĩnh mạch tinh gây vô sinh, có thật phải vậy? – SKvn

Giãn tĩnh mạch tinh là nguyên nhân gây ra 15-25% các trường hợp vô sinh nam nguyên phát và 75-81% vô sinh nam thứ phát.